Slide background

Boy Kollée Weert

Atitudinal Healing.

De principes en richtlijnen van Attitudinal Healing.

In de Attitudinal Healing-groepen werken we met twaalf principes, die gebaseerd zijn op het boek: ‘A Course in Miracles.’ (Een Cursus In Wonderen). Deze universele principes zijn ook in andere (oude) geschriften terug te vinden. Verder maken we gebruik van een aantal richtlijnen om het groepsproces te versoepelen. Zowel de principes als de richtlijnen proberen wij in ons dagelijks leven toe te passen en na te leven, zodat Attitudinal Healing een levenshouding wordt die helend werkt. Het elkaar liefdevolle aandacht geven en het luisteren zonder te oordelen of advies te geven, zijn de belangrijkste 'gouden regels' waarmee wordt gewerkt. Op die manier geven we elkaar gelegenheid onze eigen antwoorden te vinden en verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven en wat zich daarin afspeelt. We respecteren ieders proces en vertrouwen op innerlijke leiding.

De principes van Attitudinal Healing

 1. De kern van ons wezen is liefde.
 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 6. Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.

Richtlijnen voor het werken in groepen

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.
 2. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover. Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.
 3. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.
 4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.
 5. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie dan ook. Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.
 6. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat werkelijk voor ieder van ons telt. We zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.
 7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
 8. We oefenen in het samenzijn met anderen, om te leren alleen het licht in hen zien en niet hun schaduwzijde.
 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.
 10. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.