Slide background

Boy Kollée Weert

Een cursus in wonderen - A Course In Miracles

Niets werkelijks kan bedreigd worden,
niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.

eciwHet boek: “Een Cursus In Wonderen” (ECIW) is voor mij een belangrijk en inspirerend boek. De taal, die het boek gebruikt, riep aanvankelijk weerstand bij mij op. Inmiddels heeft die weerstand plaats gemaakt voor enthousiasme en vele verrassende, nieuwe inzichten. Er gaat geen dag voorbij of ik herken aspecten uit het boek in mijn dagelijkse leven.

Het boek maakt bewust hoe onze gedachten bepalen hoe we het leven ervaren en hoe we de wereld zien; of als liefdevol of als beangstigend. We kiezen voor geluk of pijn, en dat mogen we zelf bepalen steeds opnieuw.

Het werkboek

Het 2de gedeelte van het boek, het werkboek, bestaat uit 365 lessen. De lessen leren ons bewust te worden van onze gedachten en de reactie van ons op onze omgeving. We kunnen dan onderzoeken of de gedachten die we hebben behulpzaam zijn voor de gewenste kwaliteit van leven.

ECIW herinnert ons er voortdurend aan dat we zelf keuzes kunnen maken om in vrede te leven en niet afhankelijk te zijn van wat er buiten ons gebeurt. Het boek helpt ons te ervaren dat we verbonden zijn met iets dat veel groter is dan ons en waar we deel van uitmaken.

Het boek ‘Een Cursus In Wonderen’ is voor Boy sinds de Nederlandse vertaling een dagelijkse inspiratiebron om het leven op een nieuwe manier inhoud te geven.

Deze inspiratie en fascinatie wil hij delen met andere mensen en het is zijn uitdaging om het dagelijkse leven hiermee meer kleur en glans te geven.

Een erg leuk (kinder)boek, geïnspireerd op
Een Cursus In Wonderen is:
'Wonne's Ware Wereld' van Wouter Middeldorp
isbn: 90-75636-16-4.