Slide background

Boy Kollée Weert

Wat is systemisch werk?

De holistische benadering van de mens wordt steeds meer en meer toegepast, hierin wordt de mens, zijn persoonlijke situatie, problemen en ziektes bekeken als geheel. Als een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gegeven. Het systemische werk gaat nog een stapje verder. Als gehele mens vormen we ook deel van tal van systemen, groepen, verbanden, werksituaties, organisaties, clubs,.... en in het bijzonder onze familie.

Binnen elk van deze systemen spelen wij een rol, gedragen wij ons op onze manier zodat we erbij of net niet erbij horen. Wij ontwikkelen vaak onzichtbare patronen die ons leven kunnen sturen, beheersen, bepalen en belemmeren. Als een kind er bijvoorbeeld thuis niet echt bij hoort, is de kans groot dat het er op school ook niet zal bijhoren of later in een werksituatie. Er ontstaat een patroon dat zich herhaalt. Een inzicht krijgen in deze patronen kan een belangrijke bewustwording betekenen, waardoor plots een patroon, probleem of ziekte doorbroken kan worden.

Bert Hellinger verdiepte zich in de dynamieken binnen systemen, vertrekkende vanuit het belangrijkste systeem namelijk onze eigen familie. Hij ontdekte dat binnen elk systeem bepaalde wetmatigheden van toepassing zijn en als deze niet gerespecteerd worden, het systeem hierop zichtbaar of onzichtbaar reageert om de balans opnieuw te herstellen.

Enkele belangrijke wetmatigheden zijn iedereen hoort erbij, balans van geven en nemen, rangorde.
Hellinger wil het absoluut geen wetten noemen, omdat wij bij wetten meteen denken aan altijd en overal geldend zoals in de natuurkunde. Het zijn wetmatigheden, die meestal opgaan.
Ieder van ons heeft een bijzondere gave in het aanvoelen van systeemenergie. Dit is ook nodig om te kunnen leven in groep, in een maatschappij, binnen een cultuur, religie, op het werk enz... Van deze bijzondere gevoeligheid wordt gebruik gemaakt om een "opstelling" te maken. Als een begeleider een systeem wil opstellen maakt hij/zij gebruik van "representanten" (in groep komt iedereen van de groep daarvoor in aanmerking). Door de "representanten" op te stellen in de ruimte worden de systeem-energie en de dynamieken zichtbaar. Vanuit deze informatie kunnen nieuwe dynamieken helder worden. het is steeds opnieuw een boeiende ervaring te zien hoe iedereen zich automatisch kan afstemmen op het systeem van de persoon die de opstelling vraagt. Ik deed diverse trainingen deskundigheidsbevordering systemisch denken en handelen waardoor ik deze werkwijze in mijn beroepsuitoefening integreer. Het is een enorm verdiepende en inzicht gevende aanvulling op mijn manier van werken.

Ik merk dat door deze werkwijze veel sneller en efficiënter helder wordt waar problemen ontstaan zijn
Het is steeds weer wonderlijk om te zien hoe de atmosfeer en de houding beïnvloed wordt door deze techniek.