Slide background

Boy Kollée Weert

Schema therapie

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie is het toepassen van Cognitieve Therapie (Beck) en Schemagerichte Therapie (Young) bij de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige angst- of stemmingsstoornissen.

Schema therapie bleek in eerste instantie vooral succesvol bij de behandeling van borderline. Een ziekte die in het verleden vaak als onbehandelbaar werd gezien. In de praktijk blijkt dat Schema Therapie ook een goede invloed kan hebben bij andere psychische afwijkingen.

Iemand met de borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft vaak een laag gevoel van eigenwaarde en een sterke neiging tot extreme oordelen. In relaties met vrienden en/of partner is het vaak alles of niets, vaak eerst alles en daarna plotseling niets.

Het lage gevoel van eigenwaarde leidt soms tot zelfbeschadigend gedrag (automutilatie, bijv. zichzelf bewust snijden of branden), ook in combinatie met manipulatie, maar sommige Borderline-patiënten proberen hun onzekerheid te overschreeuwen door provocerend gedrag, waarbij je juist geen onzekerheid zou verwachten.

Soms treedt er dissociatie op: mensen met borderline kunnen af en toe even heen zijn, voor een bepaalde tijd niet meer in de realiteit. Het lijkt dan alsof zij zichzelf in een film zien acteren. Dissociatie is een vluchtmechanisme om de emoties onder controle te houden. Het treedt meestal op als de stress teveel wordt.
Veel borderliners leven met de angst om verlaten te worden (ook als hiervan reëel geen sprake is). Zelfs in een groep mensen kunnen ze zich eenzaam voelen.

Hier vind je meer info.