Slide background

Boy Kollée Weert

Familieopstelling

Iedereen is onderdeel van zijn of haar systeem van herkomst. Je bent geworteld in de generaties die achter je liggen. Dankzij hen ben jij hier. Deze generaties zijn ook van grote invloed op de dingen waar je in jouw leven tegen aanloopt. Thema’s zoals faalangst, onzekerheid, blokkades, machteloosheid en dergelijke vinden vaak hun oorsprong in de dynamiek van de vorige generaties.

Systemisch werk is een methode waarbij je zicht krijgt op de dynamiek die jou belemmert. Er worden tevens oplossingen aangereikt om de weg weer vrij te maken. De methode wordt toegepast bij familiethema's en kent daarnaast nog verschillende andere toepassingsgebieden. Systeem opstellingen zijn gebaseerd op het werk van Bert Hellinger.

Uitgangspunten

Er zijn drie uitgangspunten in de systemische gedachtegang:

  • dat iedereen die tot het systeem behoort erbij hoort en recht heeft op een plek
  • dat in ieder systeem een rang- en volgorde geldt
  • dat het systeem streeft naar een balans in geven en nemen

Wat wil je doen?

Hoe vaak word je als mens niet geconfronteerd met het feit dat je niet de dingen doet die je zou willen doen? Of dat je steeds weer die dingen doet die je helemaal niet wilt doen? Het wel of niet vertonen van een bepaald gedrag heeft in veel gevallen te maken met een onbewuste loyaliteit aan je familie. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf verwijten en zoeken de oorzaak bij zichzelf. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekt men vaak de conclusie dat verandering niet mogelijk is en dat ze er mee zullen moeten leren leven.

Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat om hun gedrag te veranderen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren.

Familieopstellingen geven je de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van je familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een uitzonderlijk effectieve manier om rust te vinden in je hoofd en in je hart.

Wat zijn familieopstellingen?

In mijn praktijk gebruik ik objecten die symbolisch de rol van een representant vervullen en op een plek gesitueerd worden. Door vervolgens op die plek te gaan staan of contact te maken met het object ontstaat een soortgelijk proces dan tijdens een opstelling met meerdere representanten.
De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen. We gaan dan opzoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het individu en op het totale systeem. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien.

Elke opstelling die ik meemaakte raakte me.

Opleiding

Ik kreeg mijn opleiding systemisch werken o.a. van Bert Hellinger, Gunthard Weber, Peter van Zuilekom en Otteline Lamet en Ineke van Keulen.

Hier de site van Ineke van Keulen in Mechelen voor meer info: