Slide background

Boy Kollée Weert

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie probeert middels gesprekken invloed te krijgen op gedachten en patronen die een beperkende invloed hebben op ons leven. 

Herhaaldelijk gedachten hebben als: "Ik ben niet de moeite waard",  "Dat kan ik nooit", "ik kan geen NEE zeggen", "mensen zijn niet te vertrouwen", hebben een enorme invloed op ons totale fysiologische systeem. Dit soort gedachtes zijn eigenlijk commando's die het hoofd aan het lichaam geeft. Het lichaam luistert naar deze opdrachten en zorgt dat we ons ook zo voelen.

Therapie beoogt niet iemand te willen veranderen
maar heeft als doel iemand ertoe te brengen
op te houden zichzelf te veranderen.
‘A. van Dantzig'

De therapie beoogt dat we inzicht krijgen in ons gedachtenpatroon en vervolgens de beperkende gedachten kunnen vervangen door een krachtgevende gedachte.

Deze therapievorm bestaat in de basis uit gesprekstechnieken.
De manier waarop ik deze technieken toepas is door naast de gesprekstechniek ook gebruik te maken van emotionele en gevoelsmatige reacties. Kortom de lichaamstaal is hier een geweldig hulpmiddel. Cognitieve therapie is nu een zeer krachtige, ervaringsgerichte interventietechniek.

De belangrijkste technieken die ik gebruik zijn:

  • The Work van Byron Katie
  • R.E.T.
  • Schema therapie
  • Gestalt