Slide background

Boy Kollée Weert

Postural Integration (PI)

Postuur of Houding Integratie

Postural Integration (PI) is een op psychotherapeutische wijze toegepaste diepe bindweefselmassage met als doel de lichaamshouding en de levenshouding gelijktijdig te verbeteren.
In deze individuele therapie ligt het vertrekpunt bij onze lichaamshouding, ons postuur. PI is vooral bedoeld voor diegene die de kwaliteit van hun levenssituatie, willen verbeteren en daar zelf actief een bijdrage aan willen leveren.

Methode

De methode is gebaseerd op de veronderstelling dat de wijze waarop iemand mentaal en emotioneel in het leven staat, zich weerspiegelt in het lichaam. Een gebrek aan evenwicht tussen de spieren kan middels de fascia (bindweefsel) de vorm aannemen van een zogenaamd pantser. Pantser
Dit pantser is door de levenservaring gevormd als bescherming tegen onaangename gevoelens en weggestopte pijnlijke ervaringen.
Het lichaam koos tijdens onaangename gevoelens een voor dat moment beste optie om pijn te vermijden of plezier na te streven. Het leven veranderd voortdurend. Het lichaam herhaald vaak een oud (bekend) patroon terwijl de omgeving totaal anders kan zijn dan toen het patroon ontstond. Dit pantser veroorzaakt vervormingen in de houding, beperking in de beweging, stijfheid en beïnvloedt de mate waarop iemand zich energiek kan voelen. Voorts kan het leiden tot psychosomatische klachten.

Vijf fase plan.

Postural Integration is opgebouwd in een vijf fase plan, dat het hele lichaam systematisch behandelt. Naast verschillende ademtechnieken gebruiken we massagegrepen die verhard weefsel laat ontspannen en verslapt weefsel activeert. Verbale technieken helpen om de lichamelijke bewustwording verder te ondersteunen, zodat de nieuwe houding in het dagelijkse leven geïntegreerd wordt.
De bijzondere effectiviteit van Postural Integration komt tot stand doordat op verschillende aspecten tegelijk gewerkt wordt: Lichamelijk, mentaal en emotioneel.

Uitgangspunt.

Uitgangspunt is dus dat het lichaam de tastbare en zichtbare uitdrukkingsvorm is van manier waarop iemand voelt, denkt en in het leven staat. Voortdurend kunnen de fysieke, emotionele en mentale (geestelijke en intellectuele) aspecten van deze uitdrukkingsvorm in het proces aan bod komen.
Met een PI behandeling wordt het proces van persoonlijke ontwikkeling in gang gezet met als doelstelling dat de cliënt: de gezondheid als een onverdeelde eenheid van lichaam en geest kan ervaren; zich bewust wordt van de beschikbare energie en is staat is deze evenwichtig te gebruiken; de opgedane ervaringen die het proces van verandering met zich mee brengen verwerkt en nieuwe mogelijkheden en perspectieven in zijn of haar leven integreert.

Praktische informatie

Een sessie duurt 1.5 uur. Na een intakegesprek wordt meestal gekozen voor een wederzijdse kennismaking van 3 behandelingen.
Na die periode wordt geëvalueerd en bekeken of de cliënt verder gaat met de therapie. Voor de totale therapie zijn meestal rond de 15 'a 20 behandelingen nodig. 

Verandering. 

Het losmaken van gespannen weefsel en het activeren van verslapt weefsel door Postural Integration is direct zichtbaar in de houding van de cliënt. De lichaamshouding kan door de therapie concreet veranderen. We zien cliënten in de loop van de therapie echt groter en krachtiger worden. Deze nieuwe houding stelt de cliënt beter in staat om een gelukkig leven te leiden en de uitdagingen van het leven makkelijker aan te gaan.

Een goede therapeut bij jou in de buurt?

Hier is de site van de NVPITea onze beroepsvereniging met een lijst met gecertificeerde collega's door het hele land. De NVPIT aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie: SRBAG (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Alternatieve Genees- en behandelwijzen) met een klacht en tuchtraad.

De NVPIT werkt nauw samen met het: Internationaal Center for Release & Integration, Mill Valley CA. USA

De Amerikaanse professor: Ph.D. Jac Painter PH.D. ontwikkelde Postural Integration en schreef een samenvatting over
de essentie van Postural Integration.

Info over BodyMind een vier jarige HBO beroepsopleiding