Slide background

Boy Kollée Weert

Therapie / begeleiding / coaching

Mijn praktijk is gesloten, graag verwijs ik je door naar een van mijn (ex)collega's.

Therapie beoogt niet iemand te willen veranderen
maar heeft als doel iemand ertoe te brengen
op te houden zichzelf te veranderen.
‘A. van Dantzig'


Een hulpvraag voor begeleiding kan ontstaan na een crisis periode maar soms stellen we onszelf spontaan de vraag:

Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe.

We maken de balans op over de huidige stand van het leven.
Als we de vraag bevestigend kunnen beantwoorden,
geeft dat een goed gevoel om op dezelfde voet verder te gaan.
Je doet wat je plezierig vindt,
en meestal is dat ook waar je goed in bent.
Dit komt tot uiting in alle aspecten van het leven.

Op zakelijk, relationeel, sociaal en zingeving-gebied.

In het geval dat we de vraag niet volmondig positief kunnen beantwoorden is het de moeite waard, onderzoek te doen naar de oorzaak van het niet goed voelen. De beste investering die een mens kan doen is in zijn eigen ontwikkeling.

Waarom zijn we niet gewoon gelukkig?

De eerste jaren van ons leven maken we kennis met de basis gevoelens van het leven en de manier waarop we liefhebben; je welkom voelen, mogen zijn die je bent, je vrijuit neerzetten. In de loop van het leven kan het kind zich in de oorspronkelijkheid miskend of tekortgedaan voelen.

De kinderlijke spontaniteit botst met de bestaande werkelijkheid. Het kind - afhankelijk van zijn omgeving - houdt zijn oorspronkelijkheid terug en bouwt een overlevingsmechanisme op waardoor een acceptabele aanpassing aan de omgeving ontstaat. Deze aanpassing verwordt in de volwassenheid vaak tot een karakterstructuur / masker met directe fysieke reacties in de vorm van lichaamspanning en emotionele geremdheid. De natuurlijkheid, openheid, expressie en spontaniteit worden geblokkeerd.    

We denken werkelijk dat we het masker zijn
dat de karakterstructuur van onze kinderjaren
als overlevingsmechanisme opgebouwd heeft.

Mijn begeleiding begint met de erkenning van het verschil tussen de cliënt en zijn of haar masker. In plaats van mee te gaan in de verwarring hierover, zoek ik verbinding met het werkelijke zelf door steeds terug te gaan met de vraag: ‘wie ben jij eigenlijk?’ Ik kijk naar wie de cliënt ten diepste is.
Zijn wezenlijke vraag is aan de binnenkant van het masker te vinden; daar zit de essentie

...'De formule is: Wat we als kind hebben meegemaakt en verdrongen, is waar we in het heden bang voor zijn. Daardoor wordt de angst vaak bewaarheid, waardoor we meemaken waar we bang voor zijn. Bovendien maken we ons schuldig aan het gedrag waar we als kind onder hebben geleden en waar we de volle impact van hebben moeten verdringen, totdat we ons bewust worden van de oude realiteit en de pijn van het kind dat we waren volledig kunnen toelaten...' (Uit Illusies I. Bosch pag. 103)

Waarom lichaamsgerichte begeleiding

Met alleen gesprekken zal het systeem onbewust die factoren vermijden
die een mogelijke oorzaak van de ongewenste situatie zijn.
Door juist het lichaam te betrekken in de aanpak zien we veel directer
waar de woorden minder congruente zijn met de lichaamstaal.

Vooral mensen die veel met het hoofd 'werken' hebben vaak weinig contact met hun lijf. We zien bij deze mensen vaak een permanente lichaams-spierspanning waar men zelf niet bewust van is.

De signalen die het lichaam voortdurend geeft zijn niet, of veel minder bewust, waar te nemen als ons lichaam restspanning heeft.
Als we deze signalen al waarnemen, zien we deze niet als mogelijke informatie waar we op kunnen reageren.
Sterker nog, door onze jachtige tijd trekken
we pas aan de bel als ons lichaam er de brui aan geeft
en echt niet meer naar behoren functioneert.

Lichaamsgerichte therapie kan behulpzaam zijn in
het (her)ontdekken van jouw unieke en misschien nog verborgen kwaliteiten.

De enorme hechte relatie tussen geest en lichaam
wordt door vrijwel niemand in twijfel getrokken.
De gedachten die we denken zijn een soort commando's
waar ons lichaamsysteem naar luistert.
Reguliere zorg geeft vooral aandacht aan het direct oplossen
of verminderen van klachten. Lichaamsgerichte therapie wil zoeken naar
mogelijke oorzaken van het niet zich niet goed voelen. Boy gebruikt verschillende werkvormen.
In een intakegesprek onderzoeken we welke werkvorm
voor uw vraag het meest bruikbaar is. Lichaamsgerichte begeleiding
Het menselijk lichaam is een schitterend instrument dat precies aangeeft waar en hoe we onszelf beperken. Niet alleen door middel van praten maar juist door het serieus nemen van de lichaamssignalen.

Welke mogelijkheden hebben we?

Cognitieve Therapie 

Middels vragenlijsten en gesprekken ontstaat een helder
beeld van die aspecten / schema's / valkuilen die ons
beperken in het leven.

Systemisch werk / opstellingen 

Het door Bert Hellinger ontwikkelde 'systemisch werk' blijkt
een enorme aanvulling te zijn in mijn dagelijkse therapie-praktijk.

'The Work' van Byron Katie 

Door het stellen, diep doorvoelen en beantwoorden van 4 vragen leren we
hoe we beperkende gedachten om kunnen zetten naar ondersteunende overtuigingen.

Lichaamsgerichte begeleiding (LB) - Emotioneel Lichaamswerk

Lichaamsgerichte begeleiding (LB) is bedoeld voor mensen
die bereid zijn zelf actief aan de slag te willen gaan
met hun eigen leven en gezondheid. LB werkt op verschillende niveaus:

 • Lichaams-niveau: Oefeningen om het lichaamscontact te intensiveren en lichaamssignalen serieus te nemen, houding-integratie, massage.
 • Mentaal niveau: Gedachten- en patronen onderzoek en technieken leren om gedachten die we eigenlijk niet willen om te zetten in ondersteunende gedachten.
 • Emotioneel niveau: Her- en erkennen van gevoelens, uiten en realiseren dat we de geschiedenis niet kunnen veranderen maar wel op een andere manier met onze ervaringen om kunnen gaan.
 • Zingevings-niveau: Contact maken wat ons bezielt, passioneert en het leven zinvol maakt.

De 3 G's

 • Gedachten --> hoofd
 • Gedrag --> hart
 • Gevoel --> buik 

Bovenstaand model gebruiken we o.a. om helder te krijgen hoe gedachten het gevoel bepalen en vervolgens hoe dit gevoel ons gedrag beïnvloedt. 

Door de gedachten te analyseren, krijgen we invloed op hoe we de manier waarop we ons voelen en daarmee op het gedrag.

 • Ingang 1: Van binnen naar buiten
  Via gedachte analyse werken we van binnen naar buiten.
  Belangrijke vragen bij een gedachte zijn:
  Brengt deze gedachte me plezier of beperkt hij me?
  En, is deze gedachte werkelijk waar?
  Met verschillende technieken waaronder RET en The Work wordt het mogelijk beperkende gedachte om te keren.
  Op deze manier veranderen we onze zienswijze op situaties.
  Dit veroorzaakt fundamentele veranderingen in het dagelijkse leven.
 • Ingang 2: Van buiten naar binnen
  Door de lichaamsgerichte aanpak werken we ook van buiten naar binnen.
  We zijn attent op de manier waarop het lichaam reageert.
  Dit is altijd direct en spontaan. Met praten is de verleiding groot ons te presenteren zoals we vermoeden dat de ander verwacht. Het lichaam kent dit verlangen niet en reageert direct.
  Deze directe respons gebruiken we om oorzaken van beperkende patronen helder te krijgen.

Wat een vrijheid.

Boy Kollée was registertherapeut en beëdigd en gecertificeerd door verschillende beroepsverenigingen:

Op 31-12-2011 zegde ik mijn lidmaatschap van deze beroepsverenigingen op.

'What you think matters,
in fact it forms matter.'
(Monique Hennequin)